Google Releases Bard, Its Competitor in the Race to Create A.I. Chatbots

Google ได้เปิดตัวแชทบอทชื่อ Bard ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแข่งขันกับแชทบอทที่ผลิตโดย Microsoft และ OpenAI แชทบอทได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี และจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในจำนวนจำกัดในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร มีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า Google สามารถให้บริการเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันกับคู่แข่งได้ แต่บริษัทกำลังใช้วิธีการที่ระมัดระวังมากขึ้น Google มีความกระตือรือร้นที่จะก้าวนำหน้าในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google มีประโยชน์มากขึ้น แชทบอทสามารถสร้างคำตอบในประโยคที่สมบูรณ์ได้ทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องมือค้นหานำเสนอ Google has released a chatbot called Bard, which is intended to compete with chatbots produced by Microsoft and OpenAI. The chatbot has been in development for years and will be available to a limited […]

Here’s how Americans think AI will help the world

การสำรวจล่าสุดที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาพบว่า 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า AI อาจส่งผลกระทบต่อการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดทางการแพทย์ ในขณะที่ 54% คิดว่าอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญในการผลิตพืชที่ทนแล้งและทนร้อนได้ และ 44% คิดว่า AI สามารถเปลี่ยนวิธีเขียนบทความข่าวได้ การสำรวจดำเนินการโดย Pew Research Center ในเดือนธันวาคม 2022 ไม่นานหลังจากการเปิดตัวโมเดลภาษา Chat GPT-3.5 ของ OpenAI OpenAI ได้เปิดตัวเวอร์ชันใหม่ Chat GPT-4 ซึ่งสัญญาว่าจะมีข้อบกพร่องน้อยลงและมีอคติน้อยลง A recent survey conducted in the US found that 78% of respondents believe that AI could have an impact on the use of robots in medical […]

How AI can improve modern contract management

บทความกล่าวถึงวิธีที่ AI สามารถปรับปรุงการจัดการสัญญาสมัยใหม่ ผู้เขียนระบุแนวโน้ม 5 ประการที่กำลังกำหนดอนาคตของการจัดการสัญญา รวมถึงการใช้ generative AI ในการเขียนภาษาสัญญา การใช้ AI ที่เพิ่มขึ้นในเครื่องมือการจัดการสัญญา การพัฒนาเวิร์กโฟลว์แบบบริการตนเองเพื่อปรับขนาดงานทำสัญญา การเปลี่ยนแปลงของ สัญญาผ่านข้อจำกัดของเอกสารกระดาษ และการใช้ข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้า ผู้เขียนให้เหตุผลว่า AI สามารถช่วยรวมศูนย์ อัปเดต และทำให้กระบวนการทำสัญญาเป็นอัตโนมัติ ลดหรือแทนที่งานที่ใช้เวลานาน และอำนวยความสะดวกในการเจรจาสัญญาใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า AI ไม่สามารถพึ่งพาได้หากไม่มีการดูแลอย่างเข้มงวดจากมนุษย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจำเป็นต้องทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรเพื่อฝึกอบรมเครื่องมือ AI เพื่อเขียนภาษาข้อตกลงพื้นฐาน The article discusses how AI can improve modern contract management. The author identifies five trends that are shaping the future of contract management, including […]

Potential to locate life on Mars with Artificial Intelligence

ศักยภาพในการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทีมนักวิจัยนานาชาติพบว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถช่วยระบุรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลทางภูมิศาสตร์eที่อาจบ่งบอกถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร  An international team of researchers has found that Artificial Intelligence (AI) can help identify hidden patterns within geographical data that could indicate life on Mars. ศักยภาพในการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารด้วยปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากมีโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งในการเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภารกิจเหล่านี้จะต้องกำหนดเป้าหมายไปยังสถานที่ที่มีโอกาสดีที่สุดในการดำรงชีวิตนอกโลก การศึกษาใหม่ซึ่งนำโดยทีมนักวิจัยนานาชาติกว่า 50 คน ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยใช้วิธีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เทคโนโลยีนี้สามารถใช้เพื่อระบุรูปแบบที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่สามารถบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร  งาน ‘Orbit-to-Ground Framework to Decode and Predict Biosignature Patterns in Terrestrial Analogues’ ได้รับการตีพิมพ์ใน Nature Astronomy แบบจำลองที่ได้นั้นสามารถระบุตำแหน่งชีวประวัติที่มีศักยภาพในการระบุสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร  ส่วนแรกของการศึกษาซึ่งนำโดย Dr […]

How ChatGPT and Generative AI Can Transform the Way You Run Your Business

บทความนี้กล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI กำเนิด โดยเฉพาะ ChatGPT ต่อแง่มุมต่างๆ ของการดำเนินธุรกิจ เช่น การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการโครงการ การบริการลูกค้า การตลาด และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นย้ำว่าการประมวลผลภาษาธรรมชาติและคุณลักษณะการสร้างสรรค์ของ ChatGPT สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคิดและทำให้พนักงานมีประสิทธิผลมากขึ้นได้อย่างไร กรณีการใช้งานอื่นๆ สำหรับ generative AI ได้แก่ การตลาด การบริการลูกค้า และการซื้อขายอัตโนมัติ บทความนี้ยังรับทราบถึงข้อจำกัดของ generative AI เช่น การพึ่งพาคุณภาพของอินพุตและข้อมูลการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม มันเน้นถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยีนี้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสำรวจความเป็นไปได้ของมัน The article discusses the potential impact of generative AI, specifically ChatGPT, on various aspects of business operations such as new product ideation, project management, […]

The way we work is about to change

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft, Google และ OpenAI ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสัญญาว่าจะช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วๆ นี้ แพลตฟอร์ม Microsoft 365 จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถขอให้ผู้ช่วยเสมือนจริงถอดข้อความบันทึกการประชุม สรุปหัวข้ออีเมลขนาดยาว และสร้างแผนภูมิและงานนำเสนอ ในขณะที่แพลตฟอร์ม Google Docs จะนำเสนอการระดมสมองและการพิสูจน์อักษรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ใช้ Slack ยังสามารถใช้เครื่องมือ ChatGPT ของ OpenAI เพื่อสรุปการสนทนา เขียนข้อความ และตอบกลับเพื่อนร่วมงาน แม้ว่าเครื่องมือใหม่เหล่านี้จะให้ผลผลิตที่มากขึ้น แต่ความกังวลยังคงมีอยู่ว่าทุกคนจะใช้เครื่องมือเหล่านี้หรือไม่ และจะเป็นไปตามโฆษณาหรือไม่ Tech giants like Microsoft, Google, and OpenAI have unveiled new AI-powered features that promise to help users work more efficiently. Microsoft’s 365 […]

Meet ViperGPT: A Python Framework that Combines Vision and Language Models Using Code Generation to Achieve State-of-the-Art Results.

การทำงานที่ก้าวล้ำของ Neural Module Networks ในปีก่อนๆ มีเป้าหมายที่จะแบ่งงานออกเป็นโมดูลที่ง่ายขึ้น ผ่านการฝึกอบรมตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้โมดูลที่ได้รับการกำหนดค่าใหม่สำหรับปัญหาต่างๆ แต่ละโมดูลจะเรียนรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงและสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการใช้กลยุทธ์นี้ในโลกแห่งความเป็นจริงเนื่องจากปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโปรแกรมจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เสริมตั้งแต่เริ่มต้นหรือพึ่งพาโปรแกรมแยกวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติที่ปรับแต่งด้วยมือ ทำให้โปรแกรมเหล่านี้มีความท้าทายในการปรับให้เหมาะสม การสร้างโปรแกรมถูกจำกัดขอบเขตอย่างมากในแต่ละสถานการณ์ การฝึกอบรมทำได้ยากขึ้นมากเนื่องจากการเรียนรู้แบบจำลองการรับรู้ควบคู่ไปกับตัวสร้างโปรแกรม ซึ่งมักจะไม่สามารถจัดเตรียมโครงสร้างโมดูลาร์ที่ต้องการได้ Meet ViperGPT: A Python Framework that Combines Vision and Language Models Using Code Generation to Achieve State-of-the-Art Results. The groundbreaking work of Neural Module Networks in prior years aimed to break down jobs into simpler modules. Through training from beginning to […]

Anthropic Introduces Claude: An AI Assistant Redefining Trust, Helpfulness, and Harmlessness with Next-Generation Technology.

Anthropic บริษัทด้านความปลอดภัยและการวิเคราะห์ AI ได้เปิดตัว Claude ซึ่งเป็นคู่แข่งรายใหม่ของ ChatGPT Claude เป็นผู้ช่วย AI ที่สร้างขึ้นด้วยความสามารถในการสนทนาและการประมวลผลข้อความ อะไรทำให้ Claude แตกต่างจาก ChatGPT ผู้ก่อตั้ง Anthropic ซึ่งเป็นอดีตรองประธานฝ่ายวิเคราะห์ ความปลอดภัย และการรายงานข่าวของ OpenAI ได้สร้างClaude บนสมมติฐานที่ว่า AI ควรมีประโยชน์ เชื่อถือได้ และไร้เดียงสา ตรงกันข้ามกับแชทบอท AI อื่นๆ Claude ตั้งเป้าหมายที่จะจัดหา AI ที่ปลอดภัยกว่าซึ่งมีการตอบสนองที่เป็นพิษ มีอคติ และประสาทหลอนน้อยกว่ามาก เพื่อให้การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ส่งผลเชิงบวกต่อโลก Anthropic, an AI security and analysis firm, introduced the arrival of a brand new ChatGPT rival, Claude. Claude is an AI assistant constructed with conversational and text-processing capabilities. What separates Claude from ChatGPT? Anthropic’s founders – former VPs of analysis, security, and coverage at OpenAI – constructed Claude on the premise that AI […]

Artificial Intelligence in China: Implications and Opportunities.

บทความนี้กล่าวถึงผลกระทบและโอกาสของ Generative AI ในประเทศจีน Generative AI หมายถึงระบบ AI ที่สร้างเนื้อหาใหม่ตามข้อมูลที่ได้รับการฝึกอบรม จีนได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนา AI ด้วยความสามารถด้านวิศวกรรมจำนวนมากและสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่สนับสนุน หลายอุตสาหกรรม เช่น อินเทอร์เน็ต การเงิน การค้าปลีก รัฐบาล และโทรคมนาคม ได้นำ AI มาใช้แล้ว บริษัทต่างๆ เช่น Baidu, ByteDance, Alibaba และ Tencent อยู่ในสถานะความพร้อมที่ดีในการพัฒนาโมเดล Generative AI เนื่องจากข้อมูลจำนวนมาก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนอาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา AI โดยรวมแล้ว จีนมีศักยภาพที่จะกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI ระดับโลก The article discusses the implications and opportunities of generative artificial intelligence (AI) in China. Generative AI […]

Shibarium Failed ?

DogCoin (DOGS) Offered Shiba Inu community to become Layer 1 network of Shiba Inu. DogCoin (DOGS) เป็นโครงการเลเยอร์ 1 ที่มุ่งเน้น AI ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแก้ปัญหาการทำธุรกรรมที่มีราคาแพงและช้า สิ่งนี้ทำให้เกมเมอร์ได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำให้พวกเขาทำธุรกรรมได้ในราคาถูก รวดเร็ว และปลอดภัย  DogCoin (DOGS) is a AI focused layer 1 project that aims to solve the issue of expensive and slow transactions. This allows gamers the best gaming experience possible, giving them cheap, fast and secure transactions. Shibarium ล้มเหลว ?  Shiba inu กำลังเปิดตัวเครือข่าย blockchain เลเยอร์ 2 ที่รู้จักกันในชื่อ shibarium และพวกเขาทำงานนี้มาเป็นเวลานาน และตอนนี้มีรายงานว่า shibarium เป็นสำเนาของ rinia […]

1 2 3 11